Vi er på hjulene senest 60 min. etter bestilling. Du har mulighet til å foreta de endringer du vil underveis i transporten. Kun dine varer i bilen. Levering inn og utland.